Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ làm việc của chúng tôi là sức mạnh của chúng tôi.Đó là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi bởi vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn cung cấp dịch vụ xuất sắc.

images

1. QUYỀN

Trong vòng 12 giờ.

images

2. HOTLINE

Dịch vụ đường dây nóng 24 giờ.

images

3. OEM

Chúng tôi cung cấp OEM và tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.

images

4. KHIẾU NẠI VÀ ĐỀ XUẤT

Phản hồi trong 24 giờ

Dự án

image

Nhà máy HP Shanghai

image

Cao ốc văn phòng China Telecom (Bắc Kinh)

image

Nam Kinh Qixingjun

image

Thành phố Yancheng tài chính